Pendidikan dan latihan

Dengan menawarkan program latihan yang komprehensif, MotulEvo memperkenalkan kepada rakan-rakannya asas reka bentuk transmisi automatik dan teknik servis utama untuk meningkatkan kecekapan mereka yang mengikuti latihan.

MotulEvo basic 

Asas reka bentuk dan operasi transmisi automatik:

- Apakah hujah sokongan yang digunakan untuk memujuk pelanggan untuk menukar minyak transmisi.
- Minyak transmisi Motul: ciri dan prinsip aplikasi.
- Reka bentuk mesin bilas transmisi dan prinsip-prinsip latihan operasi.

MotulEvo essential 

Modul ini merangkumi prinsip umum penggunaan mesin bilas. Ia termasuk latihan praktikal serta sesi di mana para peserta berkongsi pengalaman dan menerima nasihat serta cadangan.

MotulEvo expert 

Kursus latihan penuh terdiri daripada 4 modul sepanjang tiga bulan. Setiap modul memperkenalkan peserta kepada jenis transmisi automatik tertentu, baik dari perspektif teori dan praktikal. Kumpulan adalah terhad kepada 10 peserta sahaja. Setiap modul berlangsung selama 18 jam dan dibentangkan dalam masa dua hari. Pada akhir keseluruhan peserta kursus latihan diberikan sijil kehadiran