Huấn luyện và đào tạo

Bằng cách cung cấp một chương trình đào tạo toàn diện, MotulEvo giới thiệu các đối tác của mình với những điều cơ bản về thiết kế hệ thống truyền động tự động và các kỹ thuật dịch vụ chính giúp cải thiện năng lực của những người tham gia đào tạo. 

MotulEvo basic 

Những điều cơ bản về thiết kế và vận hành hệ thống truyền động tự động. 
- Những thông tin hỗ trợ sử dụng để thuyết phục khách hàng thay đổi dầu truyền độgn tự động. 
- Dầu truyền động Motul: đặc điểm và nguyên lý ứng dụng.
- Thiết kế dầu truyền động và nguyên tắc hoạt động.

MotulEvo essential 

Khóa học này bao gồm các nguyên tắc chung về việc sử dụng máy súc rửa. Bao gồm một khóa đào tạo thực hành cũng như người tham gia sẽ chia sẻ kinh nghiệm và nhận được những lời khuyên và khuyến nghị.

MotulEvo expert 

Một khóa đào tạo đầy đủ gồm 4 học phần dài ba tháng. Mỗi khóa học giới thiệu cho những người tham gia về một loại truyền động tự động cụ thể, cả từ lý thuyết và thực tiễn. Các nhóm chỉ giới hạn ở 10 người tham gia. Mỗi mô-đun kéo dài trong 18 giờ và được huấn luyện trong vòng hai ngày. Vào cuối của toàn bộ khóa học những người tham gia sẽ được trao một giấy chứng nhận tham dự.