การฝึกอบรม

การจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ทางด้านเทคนิคให้กับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการ MotulEvo เกี่ยวกับพื้นฐานของระบบอัตโนมัติและทักษะที่จำเป็นในการให้บริการระดับมืออาชีพแก่ลูกค้าของคุณ 

MotulEvo ข้อมูลเบื้องต้น

พื้นฐานการทำงานของระบบเกียร์อัตโนมัติ

-อะไรคือเหตุผลที่จะทำให้ลูกค้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์

-น้ำมันเกียร์ Motul คุณสมบัติและการใช้งาน

-หลักการทำงานของเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์

MotulEvo ขั้นพื้นฐาน

หัวข้อนี้จะครอบคลุมหลักการทำงานทั่วไปของเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ รวมถึงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์คำแนะนำต่างๆ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม

MotulEvo ขั้นสูง 

หลักสูตรการฝึกอบรมทั้งหมดประกอบด้วยสี่โมดูล 3 เดือน แต่ละโมดูลจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้รับโอกาสในการเรียนรู้เรื่องการส่งผ่านอัตโนมัติในมุมมองทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมจะมีเพียง 10 รายเท่านั้น แต่ละหัวข้อจะใช้เวลา 18 ชั่วโมงและจบ ภายใน 2 วัน โดยหลังจากเสร็จสิ้นหลักสูตรทั้งหมดจะมีการออกใบรับรองการเข้าร่วมหลักสูตรให้แก่ผู้เข้าร่วม