Làm sạch bộ truyền động

Các kỹ sư của Motul đã phát triển một bộ các bộ chuyển đổi cho phép hoạt động trên phần lớn các hộp số tự động.